Ring oss: 040-93 31 41 • info@abcrehab.se

MDT / MediYoga

MediYoga har sitt ursprung i klassisk Kundalini yoga.

Medi Yoga och övriga medicinska yoga

Vill du läsa mer? Gå in på www.mediyoga.se

MediYoga – medicinsk yoga, är grundat och framtaget av Göran Boll på IMY, institutet för Medicinsk yoga, i Stockholm.

MediYoga har sitt ursprung i klassisk Kundalini yoga och började ta form redan 1998.
Det har genomförts flera olika studier på MediYoga och dess effekter på olika patientgrupper och ohälsa i stort med med mycket positiva resultat.
Varje år utbildas hundratals sjuksköterskor, sjukgymnaster, terapeuter och läkare i MediYoga.
I den allt mer stressfyllda värld vi lever i behövs idag fler kraftfulla verktyg för att må bättre, skapa balans i våra liv och vår dagliga tillvaro.
MediYoga är ett mycket kraftfullt redskap mot stress, utbrändhet och andra obalanser och det är enkelt att använda. Det finns yogaövningar och yogiska tekniker som passar för alla, som du enkelt kan använda i din vardag. Yoga övningarna som utförs långsamt och kontrollerat är ämnade att utveckla fysisk smidighet, skapa mental avspänning och ge insikt. Många moderna discipliner och behandlingsmetoder har hämtat sin inspiration just från yogan.

TIDSBOKNING ÄR ENKELT!

Tidsbokning görs via receptionen: 040-93 31 41. Du kan också nå oss via email: info@abcrehab.se