Ring oss: 040-93 31 41 • info@abcrehab.se

Anna Backaliden

Legitimerad fysioterapeut

Anna Backaliden

Mobilnr: 0731 411 635 (nås via sms)

annabackaliden@hotmail.com

Kurser och utbildningar:

 • Akupunktur
 • Basal kroppskännedom
 • Idrotts medicin
 • Klassisk massage
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) för sjukgymnaster
 • Kvinnors hälsa
 • Medicinsk träningsterapi
 • MediYoga instruktör
 • Motion & idrottsskador
 • Mc Kenzie
 • Smärta och rehabilitering
 • Taktil massage
 • Traumatiserade flyktingar i vård och omsorg
 • Yrkesinriktad rehabilitering

Sjukgymnastik med inriktning stressrelaterade besvär; smärta – oro – ångest

Jag heter Anna Backaliden, jag är leg. sjukgymnast och tog min examen i Lund 1988. 1995 startade jag ABC Rehab tillsammans med två kollegor.

Jag arbetar utifrån en helhetssyn på människan/patienten.

Framför allt arbetar jag med anpassad fysisk aktivitet/träning, basal kroppskännedom, massage och mediyoga. Jag arbetar huvudsakligen med stressrelaterade besvär; smärta, sömnstörningar, oro och ångest.

En mycket viktig bit av mitt arbete som sjukgymnast tycker jag är att fungera som en lärare – undervisa och öka mina patienters kunskap om hur deras kropp fungerar. Jag tycker det är viktigt att hjälpa patienten att medvetandegöra alla tänkbara faktorer som kan vara möjliga orsaker till smärtan/besvären.

Jag vill lära ut ett lämpligt sätt att hjälpa människor att utveckla sin förmåga till att spänningsreglera sin kropp, öka deras kroppskännedom /kroppsmedvetenhet. Jag hjälper patienten att hitta verktyg för egenbehandling och smärthantering.

Den behandlingsmetod som varit mest uppskattad genom åren är min massagebehandling, jag vill kalla den medicinsk massagebehandling.

Den massagebehandling jag utövar är både ett sätt att ställa smärtdiagnos och att behandla, utifrån patientens dagsform. Jag följer inga förutbestämda mönster utan varje massagebehandling är unik utifrån patientens smärt och spänningstillstånd / dagsform. Patientens eget deltagande i behandlingen i form av aktiv avslappning och djupandning är en förutsättning för att nå bästa möjliga resultat. Naturligtvis varierar intensiteten i massagen från taktil massage till kraftfull djupgående s k idrottsmassage beroende på patientens önskemål och behov.

Har inte behandlingen haft någon positiv effekt efter 2-4 behandlingar diskuterar vi annan möjlig behandling hos mig eller hos annan kollega.

Jag ser massage, aktiv avslappning och djupandning som mycket bra verktyg att få människor fysiskt aktivare då spänningarna/smärtorna hindrar många från att vara så fysiskt aktiva som de egentligen vill. Jag rekommenderar daglig fysisk aktivitet.

Hemövningar ingår som en viktig bit av behandlingen hos mig. Ett besök hos mig tar ungefär 40 minuter-1 1/2 timme. För mig betyder det oerhört mycket att kunna erbjuda gott om tid med patienten.

Du som kommer att gå på behandling hos mig kommer att tillsammans med mig sätta upp mål med behandlingen.

Vi kommer även att lägga upp en rehabiliteringsplan tillsammans.

Mitt huvudmål med all behandling jag utför är att erbjuda GOD VÅRD; lyssna på patientens behov och önskemål.

Välkommen

TIDSBOKNING ÄR ENKELT!

Tidsbokning görs via receptionen: 040-93 31 41. Du kan också nå oss via email: info@abcrehab.se