Ring oss: 040-93 31 41 • info@abcrehab.se

Ergonomisk rådgivning

Ergonomisk rådgivning ingår ofta som en del i behandlingen.

Ergonomisk rådgivning

”Ergonomisk rådgivning ingår ofta som en del i behandlingen.”

Ergonomi = arbetsvetenskap är ett forskningsfält där man med hjälp av bl.a. anatomi, fysiologi och psykologi söker utröna hur arbetsmiljö, arbetsmetoder och arbetsredskap skall vara utformade för att bäst passa människans byggnad och funktionssätt, såväl fysiskt som psykiskt.

Ergonomisk rådgivning ingår ofta som en del i behandlingen.

TIDSBOKNING ÄR ENKELT!

Tidsbokning görs via receptionen: 040-93 31 41. Du kan också nå oss via email: info@abcrehab.se