Ring oss: 040-93 31 41 • info@abcrehab.se

Pernille Andrén

Legitimerad fysioterapeut

Pernille Andrén

info@abcrehab.se

Vidareutbildningskurser jag gått:

 • Smärta och rehabilitering
 • Akupunktur
 • McKenzie
 • Low force manipulation 1,2,3
 • Idrottsmedicin
 • Ergonomi
 • Hälsopedagogik
 • Yrkesinriktad rehabilitering
 • Traumatiserade flyktingar i vård och omsorg
 • Kinesiotape K1 K2 K3
 • B.O.A
 • K.R.T (Kognitiva Rehabiliterings Terapi
 • Idrottspsykologi

Leg Sjukgymnast 1989

Lång erfarenhet av behandling av smärta.

Mångårigt samarbete med Onkologen och Musikerhälsan.

Jag har arbetat 20 år i Malmös mångkulturella miljö. Det har gett mig ett stort nätverk och mycket erfarenhet. Miljön går väl ihop med mitt flexibla behandlingssätt. Mitt stora intresse för att kontinuerligt utbilda mig ger mig bredd och ökade möjligheter att nå bra resultat.

Jag har lång erfarenhet och bred kompetens. Jag kan erbjuda en väl sammansatt och effektiv behandling utifrån ett vetenskapligt beprövat koncept.

Jag sätter alltid patienten i centrum, väl medveten om att varje skada är unik och att behandling måste väljas baserat på de förutsättningar som finns. Den behandling som väljs är unik för varje patient, utarbetad i samråd med patienten.

En viktig del i behandlingen är att med hjälp av information vägleda patienten till en bättre insikt om problemen. Därigenom kan behandlingen snabbare leda till en återgång till fungerande dagliga aktiviteter.

Målet är alltid att patienten med stöd och hjälp själv skall kunna ta ansvar för sin hälsa och friskvård.

Om behandlingen bör kompletteras med mer än sjukgymnastik utnyttjar jag mitt breda nätverk.

TIDSBOKNING ÄR ENKELT!

Tidsbokning görs via receptionen: 040-93 31 41. Du kan också nå oss via email: info@abcrehab.se