Fysioterapi / Sjukgymnastik i Malmö

Välkommen till ABC Rehab – Aktivt behandlings och rehabiliteringscenter på Värnhem.
ABC Rehab är en väletablerad sjukgymnastikklinik sedan 26 år.
Vi finns på Sallerupsvägen 5 i Malmö.

Fysioterapeuternas inriktning och ideologi

Praktikens ideologi

är att alltid se till helheten och komma underfund med grundorsaken till dina besvär.

Noggrann analys

Vi gör en noggrann analys av dina besvär och lägger upp en individuellt anpassad behandling. Vi förespråkar en aktiv behandling.

Individuellt anpassat

Vi utformar individuellt anpassad behandling med målet att kunna leva ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet. Vi lägger stor vikt vid att du som patient tar eget ansvar för din hälsa.

Fysioterapeuternas behandlingsmetoder

Efter samtal, undersökning och bedömning kommer vi gemensamt fram till en behandlingstrategi där någon eller några av följande behandlingsalternativ kommer att bli aktuella.

Ursprungligen härstammar denna flera tusen år gamla behandlingsmetod från Kina. Modern västerländsk forskning har funnit...

Basal Kroppskännedom (BK) är en sjukgymnastisk behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter...

Tens används vid både akuta och långvariga smärttillstånd, framför allt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud...

Ergonomi = arbetsvetenskap är ett forskningsfält där man med hjälp av bl.a. anatomi, fysiologi och psykologi söker utröna hur arbetsmiljö...

Idrottsmedicin är den delen av den medicinska vetenskapen som teoretiskt och praktiskt består av diagnos, behandling och prevention...

Kinesiotape uppfanns av Kenzo Kase på 70-talet för att skapa en tejp som hade liknande egenskaper som huden...

Massagen har en lugnande effekt på nervsystemet och motverkar stress och spänningar vid smärttillstånd. Att få massage...

”McKenzie metoden” är en bedömningsmodell och en aktiv behandlingsform vid besvär i nacke och rygg. Metoden utgår ifrån...

MediYoga är ett mycket kraftfullt redskap mot stress, utbrändhet och andra obalanser och det är enkelt att använda...

Vid MET behöver man inga akrobatiska låsningsställningar som hindrar patientens balans och avspänning och som kräver större...

Ortopedisk medicin är diagnosticering och ickeoperativ behandling av rörelseapparatens mjukdelar. Tekniken används för skador...

Balkefors Comfort är en ortopedisk, individuellt gjuten sula med stöd i hålfot som korrigerar anatomiska avvikelser och är effektiv för att förebygga....

Varje patient får ett individuellt anpassat program som kan innehålla bl.a balans-, styrke-, koordinations- och konditionsövningar...

TIDSBOKNING ÄR ENKELT!

Tidsbokning görs via receptionen: 040-93 31 41. Du kan också nå oss via email: info@abcrehab.se

Fysioterapeuterna på ABC Rehab

På ABC Rehab arbetar 6 legitimerade sjukgymnaster samt en receptionist som alla är vidareutbildade inom olika specialområden.
Vi diagnostiserar och rehabiliterar besvär från rygg, nacke, leder och muskler samt neurologiska problem.