Basal kroppskännedom

För mer information gå in på //www.ibk.nu

Vad är BK?
Basal Kroppskännedom (BK) är en sjukgymnastisk behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Syftet med behandlingen är att upptäcka, förstå och stärka egna inneboende resurser. På så sätt skapas successivt egna möjligheter att påverka sin hälsa, öka sin kreativitet och göra egna val i livet.

Behandlingen utförs genom enkla rörelseövningar.

Basal Kroppskännedom kan genomföras som individuell behandling men passar också mycket bra att utföras i grupp.