Fysioterapeuterna behandlingsmetoder

Efter samtal, undersökning och bedömning kommer vi gemensamt fram till en behandlingstrategi där någon eller några av följande behandlingsalternativ kommer att bli aktuella.

Ursprungligen härstammar denna flera tusen år gamla behandlingsmetod från Kina. Modern västerländsk forskning har funnit...

Basal Kroppskännedom (BK) är en sjukgymnastisk behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter...

Tens används vid både akuta och långvariga smärttillstånd, framför allt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud...

Ergonomi = arbetsvetenskap är ett forskningsfält där man med hjälp av bl.a. anatomi, fysiologi och psykologi söker utröna hur arbetsmiljö...

Idrottsmedicin är den delen av den medicinska vetenskapen som teoretiskt och praktiskt består av diagnos, behandling och prevention...

Kinesiotape uppfanns av Kenzo Kase på 70-talet för att skapa en tejp som hade liknande egenskaper som huden...

Massagen har en lugnande effekt på nervsystemet och motverkar stress och spänningar vid smärttillstånd. Att få massage...

”McKenzie metoden” är en bedömningsmodell och en aktiv behandlingsform vid besvär i nacke och rygg. Metoden utgår ifrån...

MediYoga är ett mycket kraftfullt redskap mot stress, utbrändhet och andra obalanser och det är enkelt att använda...

Vid MET behöver man inga akrobatiska låsningsställningar som hindrar patientens balans och avspänning och som kräver större...

Ortopedisk medicin är diagnosticering och ickeoperativ behandling av rörelseapparatens mjukdelar. Tekniken används för skador...

Varje patient får ett individuellt anpassat program som kan innehålla bl.a balans-, styrke-, koordinations- och konditionsövningar...

TIDSBOKNING ÄR ENKELT!

Tidsbokning görs via receptionen: 040-93 31 41. Du kan också nå oss via email: info@abcrehab.se