Kerstin Nilsson

Adminstratör

Jag heter Kerstin Nilsson och arbetar som receptionist på ABC Rehab.