Bodil Törnblad

Leg. sjukgymnast

Legitimerad sjukgymnast – 1989 vid Lunds universitet.

Efter examen arbetade jag ca 10 år inom primärvården i Göteborg, Dalby och Helsingborg. Efter det övergick jag till privatpraktiserande, även då i Helsingborg. De senaste åren har jag arbetat på ABC-Rehab, där jag nu även är delägare.

Jag finner nya intressanta forskningsresultat och behandlingstekniker som utgår från dessa och ser därför på sjukgymnastik som ett yrke som hela tiden utvecklas och befinner sig i förändring. Det utgör en inspirationskälla att fortsätta arbeta och utvecklas i yrket. Därför har jag under tiden jag arbetat kontinuerligt kompletterat min kompetens och teknik för att ha större valmöjlighet att behandla dysfunktioner. Utifrån min bedömning av patientens besvär men även resurser, varierar därför behandlingstekniken från individ till individ.

Vidareutbildning

MTT – Medicinsk träningsterapi
Low Force – Mobiliseringsteknik
Akupunktur
MC Kenzie – Självmobiliseringsteknik
Idrottsmedicin med inriktning på barn och ungdom
Ortopedisk medicin
Kinesiotape – Led och muskelkorrigeringsteknik med elastisk tejpning