Skolsjukgymnastik

Besöksadress:
ABCrehab,
Sallerupsvägen 5,
212 18 Malmö
Tel: 072-212 25 32 .
www.skolsjukgymnasten.se
e-mail:
marlene@skolsjukgymnasten.se

När barn växer händer mycket i kroppen, och barnen kan få obehag och smärtor. Det är normalt, men kan gå ut över både skolgången och fritiden.

Ryggont, huvudvärk och smärtor i leder är ofta lätt att råda bot på.

Stress, i den form som kan orsaka fysiska hälsoproblem, är mycket mer än att ha bråttom eller att ha mycket att göra. Stressrealterade besvär yttrar sig på olika sätt hos barn och vuxna. Hos barn och ungdomar ger stressen ofta diffusa symptom som ont i huvudet eller nacken, magont eller illamående, ryggont och trötthet. Deta är viktigt att även ta dessa symptom på allvar, och att gå till botten med dem. Skolsjukgymnastens mål är alltid att hitta lösningar som fungerar för var och en. Visst behöver den som är stressad vila, men för att få bukt med situationen på lång sikt behövs mer. Genom att ägna ditt barn och hens livssituation full uppmärksamhet, kan skolsjukgymnasten kartlägga stressbilden och därmed guida till lösningar som är möjliga att genomföra.

Andra besvär som kan verka bagatellartade, såsom knäbesvär, hälsmärtor, och som ofta klassas som växtvärk är viktiga att ta på allvar. Det blir snabbt en smärta som gör att ditt barn undviker viktig fysisk aktivitet. Värdefullt med snabb undersökning/åtgärd och återgång till smärtfri vardag.

Skolsjukgymnastens barn- och ungdomsmottagning är kostnadsfri för barn upp till arton år och erbjuder undersökning, rådgivning och behandling.

För mer information www.skolsjukgymnasten.se