Muskelenergiteknik MET / Low Force

Leg Läkare
Franz Mildenberger:

Vilka fördelar har MET?

Den största fördelen är att MET är fullständigt atraumatisk och att man därför inte kan skada någon patient.

MET kan användas i de mesta akuta tillstånd och även vid osteoporos och andra patologiska tillstånd, vilka kontraindicerar artikulation och manipulationsgrepp.

Patienten tar aktiv del i behandlingen och har ansvar för sitt tillfriskande och får samtidigt en känsla för lokalisation för sina mobiliserande hemövningar.

Vid MET behöver man inga akrobatiska låsningsställningar som hindrar patientens balans och avspänning och som kräver större kraft vid behandlingen än vad som är nödvändigt. Dessutom besparas terapeuten tröttande arbetsställningar.

För att lyckas med MET behövs kunskap om den teoretiska bakgrunden, en exakt diagnostik, en bra palpationsförmåga, en känsla för balans och avspänning, en exakt tredimensionell inställning av segmentet, ett väl doserat motstånd av terapeuten och tillräcklig aktivitet av patienten samt en tillräckligt lång avspänningsfas innan man upprepar behandlingsgången.