MDT / McKenziemetoden

Läs mer på:
//www.mckenzie.se

”Mc Kenzie metoden” är en bedömningsmodell och en aktiv behandlingsform vid besvär i nacke och rygg. Metoden utgår ifrån effekten av upprepade rörelser vid besvär i rörelseorganen. Beroende på utfallet av teströrelsen utformas ett program för egenvård.