Carina Björkman

Leg. sjukgymnast

Mitt namn är Carina Björkman.
Jag blev färdig sjukgymnast 1988 och har därefter arbetat på vårdcentral i Ystad, Kirurgiska kliniken och rehabiliterings kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och på rehabiliteringskliniken på Orups sjukhus.
Sedan 1995 arbetar jag som privatpraktiserande sjukgymnast på ABC Rehab.

Under åren som gått har jag vidareutbildat mig inom:
* internationell ortopedisk medicin (OMI)
* mekanisk diagnostik och terapi (MDT)
* akupunktur
* medicinsk träningsterapi (MTT)
* idrottsmedicin

Jag ser individen/patienten ur ett helhetsperspektiv och arbetar framför allt med problem/symptom från rörelse och stödjeorganen, dvs skelett, leder, muskulatur osv.
För mig är det viktigt att individen/patienten är delaktig i sin behandling/rehabilitering och så tidigt som det är möjligt tar ett eget ansvar. Jag lägger därför stor vikt vid information och egenträning.