Anna Backaliden

Sjukgymnastik med inriktning stressrelaterade besvär; smärta – oro – ångest

Jag heter Anna Backaliden, jag är leg. sjukgymnast och tog min examen i Lund 1988. 1995 startade jag ABC Rehab tillsammans med två kollegor.
Jag arbetar utifrån en helhetssyn på människan/patienten.
Framförallt arbetar jag med anpassad fysisk aktivitet/träning, basal kroppskännedom, massage och mediyoga. Jag arbetar huvudsakligen med stressrelaterade besvär; smärta, sömnstörningar, oro och ångest.

En mycket viktig bit av mitt arbete som sjukgymnast tycker jag är att fungera som en lärare – undervisa och öka mina patienters kunskap om hur deras kropp fungerar. Jag tycker det är viktigt att hjälpa patienten att medvetandegöra alla tänkbara faktorer som kan vara möjliga orsaker till smärtan/besvären.
Jag vill lära ut ett lämpligt sätt att hjälpa människor att utveckla sin förmåga till att spänningsreglera sin kropp, öka deras kroppskännedom /kroppsmedvetenhet. Jag hjälper patienten att hitta verktyg för egenbehandling och smärthantering.

Den behandlingsmetod som varit mest uppskattad genom åren är min massagebehandling, jag vill kalla den medicinsk massagebehandling.
Den massagebehandling jag utövar är både ett sätt att ställa smärtdiagnos och att behandla, utifrån patientens dagsform. Jag följer inga förutbestämda mönster utan varje massagebehandling är unik utifrån patientens smärt och spänningstillstånd / dagsform. Massagen är kraftfull och stor vikt läggs vid trigger och tenderpunkter. Patientens eget deltagande i behandlingen i form av aktiv avslappning och djupandning är en förutsättning för att nå bästa möjliga resultat. Naturligtvis varierar intensiteten i massagen från taktil massage till kraftfull djupgående s k idrottsmassage beroende på patientens önskemål och behov.
Har inte behandlingen haft någon positiv effekt efter 2-4 behandlingar diskuterar vi annan möjlig behandling hos mig eller hos annan kollega.
Jag ser massage, aktiv avslappning och djupandning som mycket bra verktyg att få människor fysiskt aktivare då spänningarna/smärtorna hindrar många från att vara så fysiskt aktiva som de egentligen vill. Jag rekommenderar daglig fysisk aktivitet.
Hemövningar ingår som en viktig bit av behandlingen hos mig. Ett besök hos mig tar ungefär 40 minuter-1 1/2 timme. För mig betyder det oerhört mycket att kunna erbjuda gott om tid med patienten.
Du som kommer att gå på behandling hos mig kommer att tillsammans med mig sätta upp mål med behandlingen.
Vi kommer även att lägga upp en rehabiliteringsplan tillsammans.
Mitt huvudmål med all behandling jag utför är att erbjuda GOD VÅRD; lyssna på patientens behov och önskemål.

Välkommen

Kurser:

Akupunktur
Basal kroppskännedom

Idrotts medicin
Klassisk massage
Kognitiv beteendeterapi för sjukgymnaster

Kvinnors hälsa
Medicinsk träningsterapi
MediYoga instruktör
Motion & idrottsskador
Mc Kenzie
Smärta och rehabilitering
Taktil massage
Traumatiserade flyktingar i vård och omsorg
Yrkesinriktad rehabilitering

Bodil Törnblad

Legitimerad sjukgymnast – 1989 vid Lunds universitet.

Efter examen arbetade jag ca 10 år inom primärvården i Göteborg, Dalby och Helsingborg. Efter det övergick jag till privatpraktiserande, även då i Helsingborg. De senaste åren har jag arbetat på ABC-Rehab, där jag nu även är delägare.

Jag finner nya intressanta forskningsresultat och behandlingstekniker som utgår från dessa och ser därför på sjukgymnastik som ett yrke som hela tiden utvecklas och befinner sig i förändring. Det utgör en inspirationskälla att fortsätta arbeta och utvecklas i yrket. Därför har jag under tiden jag arbetat kontinuerligt kompletterat min kompetens och teknik för att ha större valmöjlighet att behandla dysfunktioner. Utifrån min bedömning av patientens besvär men även resurser, varierar därför behandlingstekniken från individ till individ.

Vidareutbildning

MTT – Medicinsk träningsterapi
Low Force – Mobiliseringsteknik
Akupunktur
MC Kenzie – Självmobiliseringsteknik
Idrottsmedicin med inriktning på barn och ungdom
Ortopedisk medicin
Kinesiotape – Led och muskelkorrigeringsteknik med elastisk tejpning

Paulina Svensson

Min examen i sjukgymnastik tog jag i Lund, blev klar i januari 1993. Började arbeta som distriktssjukgymnast först i Vaggeryd, följt av Arlöv och under åren 1995-98 i USA för ett bemanningsföretag inom ortopedi-sektionen.

1999 startade jag min egna s k bemanningsfirma och hyrde ut mina tjänster till privata vårdgivare inom sjukgymnastik. Jag har arbetat på flera välkända privata kliniker både i Malmö och Lund. Sedan flera år har jag min egna etablering med Region Skåne och är delägare på ABC rehab.

Förutom klinikarbete har jag i perioder varit anställd som sjukgymnast åt Svenska ishockeyförbundet och medverkat i flera sammanhang med damernas U18-landslag – VM /nationstävlingar, m m.

När du kommer till kliniken som patient och söker hjälp för din smärta använder jag min breda kompetens, främst inom ortopedi/idrottsmedicin, vilket gör att jag har ett effektivt arbetssätt att undersöka/diagnostisera/funktionsbedöma och planera korrekt behandlingsstrategi för kunder med smärta ifrån rörelseapparaten (dvs. nacke-skuldror-armar-rygg-höfter-knä-fötter). Jag använder mig av OMI – ortopedisk medcin samt Mc Kenziemetoden i undersökningsdelen och utifrån den får jag fram diagnos.

Behandling hos mig består alltså av specifika manuella mobiliseringstekniker enligt konceptet OMI och Mc Kenzie, men även av muskelenergitekniker, low force manipulation, akupunktur-ergonomi-hemträningsprogram-medicinsk träningsterapi-idrottsmedicin-smärthantering m.m.

För mig är det av största vikt att mina patienter får en korrekt diagnos för att gå vidare till korrekt behandling, via min kliniska undersökning. Lika viktigt är det med samarbetet läkare/sjukgymnaster eller annan vårdpersonal. Jag har under mina verksamma år fått många kontakter och därigenom ett stort nätverk inom min bransch.

Här följer några bra länkar som förklarar närmare de olika metoderna:

www.omi.norden.com
www.mckenzie.se

Pernille Andrén

Leg Sjukgymnast 1989.
Lång erfarenhet av behandling av smärta.
Mångårigt samarbete med Onkologen och Musikerhälsan.

Jag har arbetat 20 år i Malmös mångkulturella miljö. Det har gett mig ett stort nätverk och mycket erfarenhet. Miljön går väl ihop med mitt flexibla behandlingssätt. Mitt stora intresse för att kontinuerligt utbilda mig ger mig bredd och ökade möjligheter att nå bra resultat.

Jag har lång erfarenhet och bred kompentens. Jag kan erbjuda en väl sammansatt och effektiv behandling utifrån ett vetenskapligt beprövat koncept.

Jag sätter alltid patienten i centrum, väl medveten om att varje skada är unik och att behandling måste väljas baserat på de förutsättningar som finns. Den behandling som väljs är unik för varje patient, utarbetad i samråd med patienten.

En viktig del i behandlingen är att med hjälp av information vägleda patienten till en bättre insikt om problemen. Därigenom kan behandlingen snabbare leda till en återgång till fungerande dagliga aktiviteter.

Målet är alltid att patienten med stöd och hjälp själv skall kunna ta ansvar för sin hälsa och friskvård.

Om behandlingen bör kompletteras med mer än sjukgymnastik utnyttjar jag mitt breda nätverk.

Vidareutbildningskuser jag gått:
* Smärta och rehabilitering
* Akupunktur
* McKenzie
* Low force manipulation 1,2,3
* Idrottsmedicin
* Ergonomi
* Sömnbesvär utifrån KBT
* Hälsopedagogik
* Yrkesinriktad rehabilitering
* Traumatiserade flyktingar i vård och omsorg
* Kinesiotape K1 K2 K3
* B.O.A
* K.R.T (Kognitiva Rehabiliterings Terapi
* ReSet
* Idrottspsykologi